Sztuka życia w zgodzie ze sobą i innymi opiera się na ukształtowaniu mocnych stron naszej psychiki w poszczególnych etapach naszego życia. Są nimi: bezpieczeństwo, autonomia, inicjatywa, pracowitość, tożsamość, intymność, kreatywność, mądrość, umiejętność rozstania. Zapraszam w podróż ścieżką własnego życia, ponieważ daje ona szansę zrozumienia siebie i rozwoju własnych potencjałów osobistych oraz zawodowych.

PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY

 

                    

POMOC PSYCHOLOGICZNA ONLINE

                   Gdziekolwiek jesteś, kiedy tylko potrzebujesz...

 

W ramach pomocy psychologicznej online oferujemy Państwu:

Rozmowy z psychologiem za pomocą komunikatora Skype:

Dla osób, które potrzebują rozmowy z zachowaniem kontaktu wzrokowego z rozmówcą proponujemy wideo rozmowę poprzez komunikator Skype. Konsultacja z psychologiem trwa 60 minut. Może się odbywać z użyciem kamery internetowej lub bez, w zależności od preferencji.
W celu przeprowadzenia rozmowy internetowej wymagane jest posiadanie podłączonych do komputera słuchawek, mikrofonu oraz kamery internetowej. Odpowiednio wcześniej należy sprawdzić czy głos i obraz przekazywany jest prawidłowo, aby rozmowa mogła przebiegać bez zakłóceń.

UWAGA: Konsultujemy tylko osoby pełnoletnie.

Oferowane przez nas poradnictwo psychologiczne online jest doraźną formą pomocy w konkretnej sytuacji życiowej lub problemie. Nie zastępuje ono oczywiście realnego kontaktu z psychologiem, ani tradycyjnych form psychoterapii, może być natomiast traktowane jako dodatkowe źródło wsparcia psychologicznego oraz informacji.

Kontakt online ze specjalistą jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które z różnych przyczyn nie mają warunków lub nie chcą skorzystać ze stacjonarnej formy pomocy, co w obecnych realiach życia ma często miejsce.

Porada psychologiczna online to forma profesjonalnej pomocy oraz wsparcia w procesie rozwiązywania problemów osobistych, zawodowych, zdrowotnych dotyczących różnorodnych problemów życia. Celem takiego spotkania jest skorygowanie sposobu przeżywania, myślenia i reagowania, uaktywnienie zahamowanego rozwoju dzięki zrozumieniu mechanizmów psychicznych odpowiedzialnych za pojawienie się objawów choroby lub kłopotów klienta. Może mieć formę jednorazową lub systematycznych spotkań mających na celu osiągnięcie sprecyzowanego rezultatu. Kolejne spotkania proponowane są po jednej lub kilku konsultacjach, które kończą się zawarciem kontraktu terapeutycznego określającego warunki przyszłej współpracy. Ustalenia dotyczą celu terapii, częstotliwości spotkań, formy płatności oraz zasad współpracy mówiących o punktualności, szczerości wypowiedzi i dyskrecji.

Pragnę podkreślić, że emocje i zdrowie psychiczne innego człowieka są niezwykle delikatną materią. Pomoc psychologa online z racji swoich ograniczeń może nie być wskazana w zaawansowanej depresji bądź chorobach psychicznych. W przypadku takich diagnoz, specjalista zawsze postara się kierować użytkowników na specjalistyczne leczenie. Żadnego przypadku nie należy ignorować, a my chcemy Ci pomóc przedsięwziąć odpowiednie kroki. Gabinet współpracuje z lekarzem psychiatrą w razie zaistnienia konieczności wsparcia się jego fachowością w rozwiązaniu Państwa trudności.

Psycholog online to nowatorska forma pomocy ludziom bez względu na wiek, wykształcenie, sytuację materialną. To, co najistotniejsze to wspólne poszukiwanie rozwiązania nurtującego Cię problemu z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji.

 

Korzyści z takiej formy pomocy, to przede wszystkim:

 • Łatwy dostęp do specjalisty, bez wychodzenia z domu,
 • Bezpieczeństwo i poufność relacji psycholog-klient,
 • Dostępność – poradnictwo bez konieczności oczekiwania na wizytę
 • Komfort świadczonych usług,
 • Możliwość samodzielnego wyboru specjalisty,
 • Jeśli potrzebujesz porady lub wsparcia a w Twojej okolicy nie masz możliwości spotkania z psychologiem w dogodnych godzinach to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie! Jest to metoda skutecznie stosowana od lat na całym świecie i przynosząca dobre efekty.
 
GODZINY OTWARCIA GABINETU ONLINE:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 10.00-20.00
  SOBOTA                              10.00-15.00
 

Przejdź do płatności online przez Pay Pal

 
PROCEDURA ZAMAWIANIA PORADY PSYCHOLOGICZNJ PRZEZ INTERNET PORADA PSYCHOLOGICZNA PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU

 

OBSZAR ŚWIADCZONEJ POMOCY:

Oferta Gabinetu jest kierowana do osób doświadczających różnego rodzaju kryzysów, problemów w związkach, mających wątpliwości dotyczące podejmowanych decyzji, pragnących skonsultować sytuację swoją lub kogoś bliskiego z kimś całkowicie bezstronnym, osób którym ze względu na swoje stanowisko pracy lub funkcję społeczną szczególnie zależy na poufności, dla osób które mogą czuć się wyobcowane, osamotnione, nieśmiałe,  cierpiących z powodu objawów psychicznych typu lęki, depresja, nerwica oraz odczuwających dolegliwości zdrowotne o podłożu psychicznym,  do osób wymagajacych pomocy psychologicznej po wypadku komunikacyjnym, stres pourazowy, osób które dotyka ograniczenie w postaci niepełnosprawności, przebywających za granicą, osób szukajacych pomocy w momencie gdy jest ona najbardziej konieczna, doświadczenie trudnej do przyjęcia zmiany, utraty pracy, żałoby po odejściu osoby bliskiej a także do tych z Państwa, którzy szukają dróg dalszego rozwoju, motywacji sukcesu, celów, radzenia sobie w sytuacji stresu,  przezwyciężania sytuacji blokujacej, zwiększenia efektywności w zarządzaniu i biznesie.

Gabinet współpracuje z lekarzem psychiatrą w razie zaistnienia konieczności wsparcia się jego fachowością w rozwiązaniu Państwa trudności.

                                  

Krok 1:

Wygeneruj kontakt SKYPE na swoim komputerze lub skorzystaj z wlepki umieszczonej na naszej stronie.

Aby umówić się na rozmowę online SKYPE prosimy wcześniej skontaktować się telefonicznie z psychologiem lub wysłać do psychologa wiadomość e-mail z informacją o preferowanych terminach konsultacji. Odpowiedź zwrotna będzie zawierała propozycje wolnych terminów oraz niezbędne dane kontaktowe i login Skype. Dane kontaktowe (telefon i adres e-mail) znajdują się w zakładce kontakt.

Krok 2:

Dokonaj płatności za poradę psychologiczną.


Płatności można dokonać:

1) Płatność online przez Pay Pal

 

Krok 3:

Skontaktuj się na SKYPE z psychologiem.

 
GODZINY OTWARCIA GABINETU ONLINE:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 10.00-20.00
  SOBOTA                              10.00-15.00

 

 

Regulamin udzielania porad psychologicznych przez internet


§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i Administratorem serwisu internetowego www.psycholog-stargard.net.pl prowadzony przez Agnieszkę Kaczmarską Al.Żołnierza 27/9, 73-110 Stargard Szczeciński. Firma zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8541254294.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
3. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
4.Do zawarcia umowy o świadczenie usług psychologicznych przez internet dochodzi przez zamówienie usługi oraz dokonanie stosownej płatności.
5.Z porad psychologicznych online oferowanych przez serwis www.psycholog-stargard.net.pl mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
6.Złożenie zamówienia usługi psychologicznej online przez Usługobiorcę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE :

Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej, którym posługuje się Usługobiorca (Klient).
Psycholog – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).
Porada psychologiczna przez internet (online) – oznacza pomoc psychologiczną świadczoną zdalnie, przy pomocy mediów elektronicznych, takich jak: internet, telefon.
Usługobiorca (Klient) – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez serwis internetowy www.psycholog-stargard.net.pl
Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem tj.Prywatny Gabinet Psychologiczny mgr Agnieszki Kaczmarskiej, będący stroną umowy o świadczenie usług psychologicznych.
Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

§ III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1. Usługodawca świadczy następujące usługi psychologiczne za pomocą Serwisu internetowego:
a) Porady psychologiczne udzielane poprzez wideo rozmowę
c) Konsultacje psychologiczne przez wideo rozmowę
e) Inne usługi psychologiczne  poprzez wideo rozmowę
2. Wybór formy świadczenia usługi psychologicznej online należy do Usługobiorcy.
3. Porady psychologiczne świadczone są przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu psychologa na podstawie Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.) i na zasadach określonych we wskazanej ustawie.
4. Konsultacja z psychologiem online odbywa się w ściśle określonych ramach czasowych (60 minut – porada psychologiczna), konsultacja nie jest ani skracana ani przedłużana.
5. Porady psychologiczne online są udzielane w dni robocze od poniedziałku do soboty. Informacje o planowanych przerwach w udzielaniu porad będą umieszczane w dziale kontakt.
6. Psycholog może odmówić udzielenia porady psychologicznej, jeżeli uzna, że konsultacja na odległość nie jest odpowiednia lub wystarczająca do zgłaszanego problemu. Porady psychologiczne online mają charakter doraźnej pomocy. Dla osób w poważnym kryzysie czy będących w ostrej fazie choroby psychicznej zaleca się bezwzględnie konsultację psychologiczną lub psychiatryczną w trybie stacjonarnym.
7. Usługobiorca może korzystać z porad psychologicznych online, świadczonych poprzez serwis internetowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa w § IV ust.1 ninejszego Regulaminu.
8. Szczegółowa informacja o zasadach zamawiania porad psychologicznych online dostępna jest w serwisie internetowym www.psycholog-stargard.net.pl w zakładce procedura zamawiania porad psychologicznych online.

§ IV.WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług psychologicznych online jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego (w zależności od wybranej formy komunikacji) spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
a) komputer z procesorem dwurdzeniowym lub szybszym
b) szybkie łącze internetowe - minimum 512kb/s (wysyłanie i pobieranie)
c) zainstalowana aplikacja Skype
d) kamera internetowa, słuchawki, mikrofon
e) minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.
2. Aby zrealizować zamówienie usługi psychologicznej online niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę konta elektronicznego (adresu e-mail).
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług.

§ V. PŁATNOŚCI

1. Porady psychologiczne przez internet (online) świadczone poprzez serwis www.psycholog-stargard.net.pl mają charakter odpłatny, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie.
2. Usługodawca oferuje możliwość opłacenia usługi za pośrednictwem: poprzez tradycyjny przelew na rachunek bankowy.
3. Walutą rozliczeniową jest złoty polski - PLN dla osób zamieszkałych w Polsce, dla osób zamieszkujących na stałe w strefie euro walutą rozliczeniową jest euro.
4. Usługobiorca z chwilą zamówienia usługi psychologicznej, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty.
5. Usługę psychologiczną uznaje się za opłaconą w momencie uznania na rachunku bankowym.
6. W przypadku nie możności odbycia konsultacji psychologicznej leżącej po stronie Usługobiorcy nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychologiczną.
7. W przypadku nie możności odbycia konsultacji psychologicznej leżącej po stronie Usługodawcy zostanie zaproponowany inny termin świadczenia usługi lub zwrot pieniędzy za niewykorzystaną usługę psychologiczną.
8. Usługodawca wystawi na żądanie Usługobiorcy fakturę, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu, oraz przekazaniu danych niezbędnych do jej wystawienia na adres e-mail: agnes279@wp.pl Faktura zostanie wysłana do 7 dni od zrealizowania usługi.

§ VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi.
3. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 24 godziny Usługobiorcy nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychologiczną.

§ VII.PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje uzyskane od Usługobiorcy w zakresie świadczenia usługi psychologicznej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
3. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania serwisu z uwagi na konserwację serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych.
4. Usługodawca w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług psychologicznych w przypadku braku dokonania przez Usługobiorcę zapłaty za usługę.
5. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
6. Usługobiorca przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
7. Usługobiorca zobowiązuje się do niepublikowania w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów porad psychologicznych świadczonych przez Usługodawcę. Z uwagi na wartość intelektualną porady każda forma upubliczniania wymaga uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy.

§ VIII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający usługę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w celu świadczenia usługi porady psychologiczne przez internet przez Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej.
2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, gromadzone dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
3. Po zakończeniu świadczenia usługi wszystkie otrzymane e-maile otrzymane od Usługobiorcy zostają trwale usunięte z systemu informatycznego. Usługę uznaje się za zakończoną po upływie 14 dni od otrzymania ostatniej wiadomości od Usługobiorcy.

§ IX. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo złożyć reklamację do 14 dni od chwili zakończenia świadczenia usługi psychologicznej.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres poczty elektronicznej:agnes279@wp.pl lub na adres siedziby Usługodawcy tj. Prywatny Gabinet Psychologiczny, Aleja Żolnierza 27/9;  73-110 Stargard Szczeciński.

§ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu www.psycholog-stargard.net.pl
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Usługobiorców Serwisu.
3. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji w serwisie psycholog-online.org.
4. Przed zamówieniem porady psychologicznej należy zapoznać się z
kontakt.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy: ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.).

 
GODZINY OTWARCIA GABINETU ONLINE:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 10.00-20.00
  SOBOTA                              10.00-15.00

 

 

____________________________________________________________________

 

PRACOWNIA BADAŃ KIEROWCÓW    "KRZYSZTOF"

 

PSYCHOLOG UPRAWNIONY

 

 • do badań w zakresie psychologii transportu
 • do badania osób starających się i posiadających broń
 • do badania osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony  fizycznej lub pracowników zabezpieczenia technicznego

 

 

   

Kontakt Skype:

 

ZAPRASZAM

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pracownia Badań Kierowców "KRZYSZTOF" w Stargardzie

 

http://www.dariuszkrasnicki.com/nowe-orzeczenie-kierowcw-zawodowych-od-2015-roku.html

 

 

 

UWAGA!!!  KIEROWCY wszystkich kategorii

Z dniem 20 lipca 2014r. zmianie ulegają:                                     

1. Druki orzeczeń psychologicznych kierowców.

2. Zakres badania psychologicznego kierowców zostaje poszerzony o ocenę funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej kierowcy

3. Ustalono stałą dla wszystkich Pracowni  opłatę za badanie psychologiczne, która wynosi 150 zł.

 

Szczegóły nowych warunków, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych  w zakresie psychologii transportu zawiera Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r.w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U.16.07.2014r. poz.937)

 

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCE  PRACOWNIKÓW OCHRONY I ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO.

 

W związku z wejściem w życie:

 

1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych  osób ubiegających sie o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej, informujemy Państwa, że zrezygnowano w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu z wykazu jednostek uprawnionych  do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających  licencję pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia oraz pracownika zabezpieczenia technicznego.

Aktualne przepisy stanowią, że  wlaściwymi do przeprowadzania wymienionych badań są lekarze i psycholodzy uprawnieni do badań na broń.

2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2013r.w sprawie badań lekarskich i psychologicznych  osób ubiegających sie lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony fizycznej. -kolejny przepis wykonawczy regulujący wykonywanie w/w badań.
 

3) Ustawa z dnia 13.06.2013r.o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodow.

Od dnia 1 stycznia 2014r.obowiązuje wpis na listę pracowników kwalifikowanych ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.

Zgodnie art.32 ustawy z dn.22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia badania lekarskie i psychologiczne osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przeprowadza się co 3 lata lub w okresach krótszych niż 3 lata w przypadku jeżeli w orzeczeniu lekarskim lub psychologicznym wskazano krótszy termin następnego badania niż 3 lata.

Badania psychologiczne na listę kwalifikowanych  pracowników zabezpieczenia technicznego przeprowadza sie co 5 lat lub w okresach krótszych niz 5 lat w przypadku jeżeli w orzeczeniu lekarskim lub psychologicznym wskazano krótszy termin następnego badania niż 5 lat.

 

Witamy  serdecznie  na  stronie  internetowej Pracowni  Badań  Kierowców  "Krzysztof". Nasza  siedziba mieści się w Stargardzie Szczecińskim, ulica Al. Żołnierza 27/9,  w pobliżu Osiedla Zachód i Jednostki Wojskowej, na przeciw budynku Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Działalność w zakresie usług psychologicznych  jest  prowadzona  od 1994 r. Pracownia  Badań  Kierowców "Krzysztof" w Stargardzie powstała w wyniku rozszerzenia równolegle działającego Prywatnego Gabinetu Psychologicznego. W celu umożliwienia świadczenia usług w zakresie badań kierowców wszyskich kategorii oraz zwiększenia kompleksowości w zakresie badań psychologii transportu. Dzięki współdziałaniu i starannemu doborowi zapraszanych do współpracy specjalistów dążymy do zapewnienia naszym klientom najwyższego poziomu usług psychologicznych. Celem naszych działań jest objęcie w pełnym zakresie indywidualnym podejściem każdego klienta. Zaletą tej formuły współpracy jest niezwłoczna realizacja badań psychologicznych oraz szybka realizacja każego rodzaju usług psychologicznych w zakresie diagnozowania i opiniowania osób dorosłych. Naszą dewizą jest profesjonalizm, partnerstwo i pasja. Mam nadzieję, że wybór naszej Pracowni będzie dla Państwa satysfakcjonujący.

Miło nam będzie wykonać badania i gościć Państwa w naszej Pracowni.

 

ZAPRASZAMY

 

Pracownia wpisana pod nr Z-PP041/2011 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 • Psycholog uprawniony do badań w zakresie psychologii transportu.

 • Psycholog uprawniony do badania osób starających się i posiadających broń.

 • Psycholog uprawniony do wykonywania badań osób ubiegających sie o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub pracowników zabezpieczenia technicznego

 

Informacje dla osób badanych i firm:

 

- termin badania psychologicznego należy zawsze ustalać telefonicznie

- na badanie należy zgłosić się wypoczętym

- należy zabrać dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy,  w zależności od celu badania skierowanie, dane niezbędne do
  wystawienia rachunku

- osoby używające okularów (do czytania , prowadzenia pojazdu) powinny je zabrać na badanie

 

UWAGA!  W związku z ustawą o kierujących pojazdami, która weszła w życie 19.01.2013r. skierowania na badanie lekarskie i badanie psychologiczne osób kierujących  pojazdem w stanie nietrzeźwości  i w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu  wydaje starosta, na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez Sąd w trybie art.182 ust.1 ustawy z dn.6 czerwca 1997r. Kodeks Karny Wykonawczy. 

Testy psychologiczne dla kierowców skierowanych przez starostę ("alkohol, punkty, zabici lub ranni") są wykonywane wyłącznie po okazaniu oryginału skierowania.

- zwracam uwagę Państwa, że nowa regulacja wprowadza zmianę w zakresie osób kierowanych na badania do WOMP-u.    Dotychczas kierowano na obowiązkowe badania kierujących zatrzymanych w stanie nietrzeźwości, a od dn.19.01.2013r.  tym  badaniom podlegają także osoby kierujące w stanie po użyciu alkoholu.

- orzeczenie psychologiczne wydawane jest po badaniu

- istnieje możliwość uzyskania odpisu wydanego w przeszłości orzeczenia /duplikat/

- psycholog ma prawo skierować w trakcie badania na dodatkową konsultacje np. badanie okulistyczne

 

Zasady dobrej współpracy z firmami zainteresowanymi badaniami pracowników:

Zawarcie umowy nic nie kosztuje, koszty naliczane są za wykonanie usługi. Skutek finansowy podpisania umowy to obniżenie kosztów wykonanych usług. W przypadku zakładu pracy, firmy o dużej liczbie pracowników lub szerokim zakresie umowy istnieje zawsze możliwość negocjowania ceny. Usługi wykonywane bez umowy płatne są przed ich wykonaniem i ceny naliczane są w/g indywidualnego cennika. Ceny świadczeń indywidualnch różnią się od cen zawartych w umowie na badanie grupowe. 

Tak czy inaczej z umową jest po prostu taniej! 

 

 

© 2014 Psycholog Stargard Agnieszka Kaczmarska - All rights reserverd Polityka Prywatności